2ขั้นกับครึ่งขั้น

2ขั้นกับครึ่งขั้น
คนที่ได้2ขั้นในปีนี้จะได้โบนัส ส่วนคนที่ได้1ขั้นและครึ่งขั้นในปีนี้จะไม่ได้โบนัส จะพูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรครับ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-12-10