ยินดีต้อนรับ! ลงทะเบียนฟอรั่มได้ที่นี่! ...ถ้าคุณเป็นสมาชิกแล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่นี่!


[Gaming] Princess Peach – Mushroom Heights (Demo)

[Gaming] Princess Peach – Mushroom Heights (Demo)
Here we go; the first real "game" ("level") of our Princess Peach franchise! This time, we take a stroll through Mushroom Heights. As usual:Right Arrow: Move rightLeft Arrow: Move leftZ: JumpX and S: RunA: SpinjumpR: Restart LevelF: FullscreenYou cannot get hurt by enemies in this demo. The only real way ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2019-01-21