How polite… and how rude!

How polite… and how rude!
มาดูประโยคที่สุภาพและไม่สุภาพกันครับว่าควรพูดและไม่ควรพูดหรือทำอะไรบ้าง 😍วิธีที่จะถามหากอยากช่วยเหลือหรือประโยคที่สุภาพ😍 - May I help you? ให้ฉันช่วยคุณได้ไหม ✅ - Do you need a hand? คุณต้องการให้ช่วยอะไรไหม ✅ - Allow me. ให้ฉันช่วยเถอะ ✅ - After you. เชิญคุณก่อน ✅ - Ladies first. เชิญสุภาพสตรีก่อน ✅ 🚫สิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง🚫 - Picking your nose เเคะจมูก 🙅‍♂️ - Spitting ถุยน้ำลาย 🙅‍♀️ - Cutting the line แซงคิวผู้อื่นที่ต่อแถวอยู่ 🙅‍♂️ - ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2019-03-07