ยินดีต้อนรับ! ลงทะเบียนฟอรั่มได้ที่นี่! ...ถ้าคุณเป็นสมาชิกแล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่นี่!


Lies And Deceit On The Bangna Freeway

Lies And Deceit On The Bangna Freeway
LIES AND DECEIT ON THE BANGNA FREEWAY By Andrew Biggs The Bangna expressway is a corridor of lies and deceit. Describing it like that may be extreme, but we are living in extreme times. We are required to react to everything in the most shocking way, and what better way ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-10-25