ยินดีต้อนรับ! ลงทะเบียนฟอรั่มได้ที่นี่! ...ถ้าคุณเป็นสมาชิกแล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่นี่!


Madness At My Local Hospital

Madness At My Local Hospital
MADNESS AT MY LOCAL HOSPITAL By Andrew Biggs As a card-carrying, law-abiding expatriate in the Land of Smiles, I am required to visit my local hospital once a year to obtain a medical certificate. Everybody applying for work needs it, not just wayward expats eking out a living in the ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-11-02