Stay motivated เราจะช่วยคุณครับ

Stay motivated เราจะช่วยคุณครับ
Stay focused and motivated สวัสดีสมาชิกทุกๆคนยามบ่ายครับ ปี 2018/2561 กำลังจะจากไป และปี 2019/2562 กำลังจะมา Stay focused & motivated รูปแบบ stay ใช้แบบ link verb จึงตามด้วย Adjectives ภาษาอังกฤษไม่ยากเกินความสามารถของคนไทยครับ ยิ่งใช้ ยิ่งทำความรู้จัก คุณจะเข้าใจมากขึ้นๆครับ เเละเราอยู่ตรงนี้ช่วยคุณ เพียงแต่เราๆท่านๆต้องทำให้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณ ง่ายๆตรงไปตรงมาคือ Use it or lose it! ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-12-15