Stroll Around the Block

Stroll Around the Block
Stroll Around the Block แปลว่าอะไรหรอครับ เห็นฝรั่งพูดว่า go out for a stroll around the block คืออะไรครับ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-12-10