[Video:] ชาวเวียดนามฮิตตัดผมทรง ‘คิม’ มากกว่า ‘ทรัมป์’ พร้อมต้อนรับประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐฯ-เกาหลีเหนือ

[Video:] ชาวเวียดนามฮิตตัดผมทรง ‘คิม’ มากกว่า ‘ทรัมป์’ พร้อมต้อนรับประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐฯ-เกาหลีเหนือ
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2019-02-22