[Video:] นอร์เวย์ออกกฎหมายแปลก ห้ามคนตายบนเกาะ เหตุอากาศหนาวจัด ศพไม่ย่อยสลาย

[Video:] นอร์เวย์ออกกฎหมายแปลก ห้ามคนตายบนเกาะ เหตุอากาศหนาวจัด ศพไม่ย่อยสลาย
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2019-03-12