[Video:] บอตสวานาเจอปัญหามีช้างเยอะเกินไป รัฐบาลแนะทำเนื้อช้างบรรจุกระป๋อง

[Video:] บอตสวานาเจอปัญหามีช้างเยอะเกินไป รัฐบาลแนะทำเนื้อช้างบรรจุกระป๋อง
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2019-02-27