[Video:] ยอดคุณแม่เกาหลี แจกที่อุดหู ลูกอม ขอโทษคนบนเครื่อง หวั่นลูกร้องเสียงดังรบกวน

[Video:] ยอดคุณแม่เกาหลี แจกที่อุดหู ลูกอม ขอโทษคนบนเครื่อง หวั่นลูกร้องเสียงดังรบกวน
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2019-03-03