[Video:] “เจ้าโครี่” ลูกจ้างตัวใหม่ใน สนง อัยการสหรัฐฯ ช่วยลดความเครียดคนมาขึ้นศาล

[Video:] “เจ้าโครี่” ลูกจ้างตัวใหม่ใน สนง อัยการสหรัฐฯ ช่วยลดความเครียดคนมาขึ้นศาล
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2019-02-22