[Video:] 3 นางแบบยุคใหม่ พลิกปมด้อยให้เป็นปมเด่น ส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลก

[Video:] 3 นางแบบยุคใหม่ พลิกปมด้อยให้เป็นปมเด่น ส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลก
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2019-03-15