Went for broke

Went for broke
Went for broke อยากทราบความหมายของสำนวนนี้ค่ะ คุณเเอนดรู และ Went for broke and succeeded เหมือนเป็นโจ๊กที่เล่นคำว่า Broke อย่างนี้จะสื่อความหมายว่าอะไรได้บ้างคะ ขอบคุณค่ะคุณแอนดรู อยากทราบความหมายของสำนวนนี้ค่ะ คุณเเอนดรู และ Went for broke and succeeded เหมือนเป็นโจ๊กที่เล่นคำว่า Broke อย่างนี้จะสื่อความหมายว่าอะไรได้บ้างคะ ขอบคุณค่ะคุณแอนดรู ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-11-01