What do you think about…?

What do you think about…?
กิจกรรมสนุกเพื่อฝึกภาษาอังกฤษ ส่ิงที่ต้องคือ นาฬิกาจับเวลา กติกาเดิม ถามผู้เล่นอีกคนถึงรูปหนึ่งในรูปทั้งหมดว่า What do you think about...? แล้วพอเริ่มตอบก็ให้จับเวลา คนที่ตอบคำถามและใช้เวลาตอบนานที่สุดถือเป็นผู้ชนะ อย่าลืมลองนำไปเล่นหรือกำหนดรูปหรืออะไรก็ได้แล้วให้อีกคนอธิบายว่าเขาคิดอย่างไร เพียงเท่านี้ก็ถือว่าได้ฝึกภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายดาย ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2019-03-06