Twitter English หนังสือ

Sale!

Twitter English หนังสือ

225 ฿ 199 ฿

Buy Now

รายละเอียด

เป็นการสอนภาษาอังกฤษผ่านทางทวิตเตอร์ ใน 140 ตัวอักษร โดยการสอนต่างๆนั้นจะเป็นการหยิบยกหัวข้อข่าวจาก หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ หรือ หนังสือพิมพ์ เดอะ เนชั่น โดยหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงคำศัพท์รวมถึงรูปประโยคพร้อมอธิบายความแตกต่างและหลักการใช้ให้ถูกวิธี โดยได้รงบรวมคำศัพท์และหัวข้อที่สำคัญๆมาไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว