นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

การคืนเงิน

บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้

1. ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดรายการกับที่ต้องการทำการซื้อ

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า

1.กรณีลูกค้าชำระเงินช่องทางตัดผ่านบัตรเครดิต และบัตรเดบิตที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน 30 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตร ของลูกค้า

2.กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking, พร้อมพ์เพย์ หรือการสแกน QR Code จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการ

นโยบายการยกเลิก

กรณีที่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้หรือไม่ได้ ?

ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เมื่อมีการชำระเงินเข้ามาเเล้ว แต่จะต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ทำการชำระเงินค่าสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว โดยการเขียนอีเมล์พร้อมแนบเอกสารการชำระเงินมาที่ hello@andrewbiggs.com พร้อมทั้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ใบเสร็จการทำรายการ 2. ชื่อบัญชีที่จะทำการให้โอนเงิน (ชื่อผู้โอนจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้ที่ชำระเงินเข้ามาเท่านั้น) 3. เลขที่บัญชี

แอนดรูว์ บิ๊กส์ อะคาเดมี่

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร?