บริษัท แอนดรูว์ บิ๊กส์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการของรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ในการ
ประชาสัมพันธ์และ แนะแนวการศึกษาต่อที่รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย หลักสูตรการศึกษา มีหลากหลายหลักสูตร และหลายรูปแบบให้ผู้ปกครองและนักเรียน
ได้เลือกตัดสินใจ ก่อนไปเรียน

สิ่งที่คุณจะได้รับ การศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลของรัฐควีนส์แลนด์นับเป็นการศึกษาติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก
 • ความปลอดภัย
 • มีนักเรียนกว่า 60 ประเทศร่วมเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียน
 • มีภูมิอากาศที่ดีเนื่องจากเป็นพื้นที่สีเขียวมากกว่า 2 ใน 3 ของทั้งรัฐ รายล้อมด้วยสวนสาธารณะ
 • ผู้คนเป็นมิตรและอบอุ่น
 • ค่าครองชีพต่ำกว่า ซิดนีย์ และ เมลเบิร์น
 • คนไทยน้อยมาก ๆ วันนี้ นักเรียนไทยในโรงเรียนรัฐบาลของรัฐควีนส์แลนด์ เพียง 23 คน
 • ระบบศึกษาดี ระดับโลก ด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
 • รัฐบาลเป็นผู้คัดเลือก Home Stay
 • คุณครูและทีมอาจารย์ให้ความดูแลและเอาใจใส่นักเรียนดีมาก ๆ
 • การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง
 • อุปกรณ์การเรียนการสอนทันสมัยและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
 • ให้ความสำคัญกับความรู้คู่ความบันเทิงและสันทนาการ
 • คุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย
 • เน้นความสำคัญของระบบครอบครัว
 • มีระบบการคมนาคมที่สะดวกสบายและทันสมัย

รัฐบาลควีนส์แลนด์ ขอต้อนรับนักเรียนนานาชาติ…

รัฐควีนส์แลนด์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มอบโอกาสให้แก่นักเรียนนานาชาติ ได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่มีเศรษฐกิจ
ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และมีชื่อเสียงทางด้านการศึกษาติดอันดับชั้นนำของโลกอย่างประเทศออสเตรเลีย

องค์กรการศึกษานานาชาติ รัฐควีนส์แลนด์ (EQI) คือ องค์กรของรัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์ ที่ได้รวบรวมบรรดาผู้เชี่ยวชาญ
เข้าด้วยกันเพื่อทุ่มเทและตอบสนองความต้องการของนักเรียนนานาชาติและครอบครัวของนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์
มอบทางเลือกในการศึกษาต่อที่ดีเยี่ยมให้แก่นักเรียน ด้วยหลักสูตรที่มีให้เลือกหลายเส้นทาง เพื่อให้นักเรียนเดินทางไปสู่ความสำเร็จ
ในการศึกษา อาชีพ และบรรลุจุดหมายปลายทางในการพัฒนาตนเองในสิ่งแวดล้อมที่พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ด้วยความ
เป็นอยู่และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย, ความเป็นเลิศทางวิชาการ, ภูมิประเทศที่สวยงามตามธรรมชาติ, ค่าครองชีพที่พอเพียงและ
มีความเป็นไปได้, รวมไปถึงการใช้ชีวิตและกิจวัตรประจำวันที่ถูกหลักพลานามัย ทำให้รัฐควีนส์แลนด์เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับ
นักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาในต่างประเทศ
รัฐควีนส์แลนด์มีสภาพภูมิอากาศที่ดีที่สุดในประเทศออสเตรเลีย อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักในด้านการใช้ชีวิตและกิจกรรมกลางแจ้งที่หลาก
หลาย นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมและเป็นส่วนหนึ่งของงานดนตรีแและศิลปะ หรือเพลิดเพลินและใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์ไป
กับการเล่นกีฬา การพักผ่อน และการผจญภัย

โปรแกรมระดับประถมศึกษา

EQI มีโรงเรียนกว่า 19 แห่งที่มีหลักสูตรสำหรับนักเรียนประถม นักเรียนต่างชาติทั้งหมดจะได้รับการสนับสนุนจากครูผู้ดูแลในขณะ
ที่พวกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียนตามปกติ นักเรียนทุกคนจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมในการเรียนภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรของการศึกษาเงื่อนไขของโปรแกรมนี้: นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับบิดามารดาหรือญาติทางสายโลหิตในช่วงระยะเวลาของการลงทะเบียน

1 ภาคเรียน (2 เทอม) – 7 ปี

โปรแกรมหลักสูตรการศึกษานานาชาติ

หลักสูตร International Baccalaureate (IB) เป็นโปรแกรมที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกโปรแกรมนี้เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียน
บางแห่งในรัฐควีนส์แลนด์เท่านั้น*เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรของปีที่ 11 และ 12 นักเรียนก็จะได้รับประกาศนียบัตรใบรับรองการศึกษา เพิ่มเติมจาก IB Diploma
นักเรียนที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในโปรแกรม IB ควรได้รับคะแนนเรียนในระดับสูงก่อนที่จะสมัครเข้าเรียน

1 ภาคเรียน (2เทอม), 1 ปีการศึกษา(4เทอม) หรือ ครบหลักสูตร 2 ปี

โปรแกรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม ความพร้อมเข้าชั้นมัธยม

โปรแกรม HSP ของ EQI เป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษที่เข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาวิชาหลักของนักเรียนมัธยม นักเรียนพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ, ภาษาทางวิชาการและทักษะที่จำเป็นสำหรับการศึกษา ทั้งนี้รวมถึงวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, การศึกษาสังคมและวรรณกรรม
รายละเอียดโปรแกรม HSP:

 • – หน่วยการเรียนของโปรแกรม 10 สัปดาห์
 • – ห้องเรียนละไม่เกิน 18 คน
 • – ระยะเวลาในการเรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • – นักเรียนได้เรียนและสัมผัสกับบรรยากาศการเรียนในสภาพแวดล้อมและห้องเรียนจริง
 • – ครูสอนภาษาอังกฤษที่ทรงคุณวุฒิ

10 – 40 สัปดาห์*

โปรแกรมระดับมัธยมศึกษา – ระยะยาว (Graduate)

โปรแกรมนี้ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่ต้องการจบการศึกษาที่โรงเรียนมัธยมของรัฐควีนส์แลนด์และมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศออสเตรเลียหรือประเทศอื่นๆ
นักเรียนสามารถเลือกสมัครเข้าเรียนจากกว่า 50 โรงเรียนทั่วรัฐควีนส์แลนด์ได้
แต่ละโรงเรียนมีมาตรฐานสูงสุดในการสอนและการดูแลนักเรียน และยังมีหลักสูตรพิเศษเช่น กีฬา, ศิลปะและภาษา นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 11 และ 12 ที่โรงเรียนของเราจะได้รับการประกาศนียบัตรรับรองการศึกษาของรัฐควีนส์แลนด์ (QCE) ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

2 – 6 ปี

โปรแกรมระดับมัธยมศึกษา – ระยะสั้น

โปรแกรมนี้นอกจากจะมอบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษากับนักเรียนแล้ว ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นหาเป้าหมายใหม่ๆ ในชีวิตของตนเอง เรียนรู้วัฒนธรรม และเป้าหมายด้านการศึกษาอีกด้วยนักเรียนจะได้เรียนรู้ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน, พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ และเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของออสเตรเลียก่อนที่จะกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศตนเอง การศึกษาในรัฐควีนส์แลนด์ได้รับการตรวจสอบและปฏิรูปการศึกษาให้ทันสมัยจากระบบศึกษาต่างประเทศ *

เทอม 1 – เทอม 4 (3-12 เดือน)

โปรแกรมระดับมัธยมศึกษา – (ระยะสั้น ในเขตภูมิภาค)

โปรแกรมนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสกับชีวิตในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของรัฐควีนส์แลนด์แต่ละเขตภูมิภาคที่โรงเรียนตั้งอยู่นั้น ได้รับการคัดเลือกพิถีพิถันและมีการผสมผสานกันเป็นอย่างดีระหว่างการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ผู้คนในชุมชนที่เป็นมิตรและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้วัฒนธรรมของออสเตรเลีย รัฐควีนส์แลนด์ได้รับการตรวจสอบและปฏิรูปการศึกษาให้ทันสมัยจากระบบการศึกษาต่างประเทศ*

เทอม 1 – เทอม 4 (3-12 เดือน)

โปรแกรมระดับมัธยมศึกษา – (ระยะสั้น ในเขตภูมิภาค)

EQI เปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในรัฐควีนส์แลนด์ได้มีประสบการณ์มากที่สุดในระหว่างการศึกษา ด้วยการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวในช่วงปิดภาคเรียน โดยมีผู้นำทริปพาไปยังจุดหมายปลายทางที่น่าตื่นเต้นต่างๆ ทั่วประเทศออสเตรเลีย*
นักเรียนและเพื่อนๆ ได้มีโอกาสไปสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ขึ้นชื่อของประเทศออสเตรเลีย และทำให้วันหยุดนี้เป็นการผจญภัยที่ไม่มีวันลืมได้! นักเรียนควรจะเตรียมการสมัครไว้ล่วงหน้า หากไม่อยากพลาดโอกาสในการผจญภัยไปยังสถานที่ที่น่าสนุกนี้ ช่วงเวลาในการจัดโปรแกรม: เมษายน, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม

1 ถึง 2 สัปดาห์

โปรแกรมทัศนศึกษาแบบกลุ่ม (Group Study Tour)

โปรแกรมทัศนศึกษาแบบกลุ่ม (Group Study Tour)* เปิดโอกาสพิเศษให้นักเรียนในการเข้าศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลควีนส์แลนด์ กลุ่มนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลกสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมของออสเตรเลียในขณะที่เรียนร่วมกับนักเรียนควีนส์แลนด์และพักอยู่ในบ้านพักของครอบครัวโฮมสเตย์ที่เป็นชาวออสเตรเลียเราให้ความสำคัญกับบทบาทและการมีส่วนร่วมกับนักเรียนและผู้คนในละแวกท้องถิ่นนักเรียนจะใช้โอกาสเหล่านี้ในการพัฒนามิตรภาพอันยั่งยืนจากเพื่อนที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติและยังขยายมุมมองเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลขึ้นอีกด้วย
เรามีโรงเรียนกว่า 400 โรงเรียนทั่วรัฐควีนส์แลนด์ที่เปิดรับนักเรียนในโปรแกรมนี้ EQI
มีโปรแกรมให้เลือกหลากหลายสาขาที่สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงและความสำคัญของแต่ละกลุ่มได้ โปรแกรมนี้สามารถกำหนดระยะเวลาได้ตั้งแต่ครึ่งวันจนถึงสิบสองสัปดาห์ อีกทั้งยังสามารถรวมการเรียนที่น่าสนุก การท่องเที่ยวและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน โปรแกรมการศึกษาท่องเที่ยวแบบพิเศษนี้ นอกจากจะถูกออกแบบมาเพื่อให้ความสำคัญกับเป้าหมายด้านวิชาการของกลุ่มนักเรียนแล้ว ยังต้องการช่วยยกระดับการศึกษาให้ก้าวไกลไปกับโลกยุคโลกาภิวัฒน์นี้อีกด้วย การศึกษาท่องเที่ยว นั้นรวมถึง:

 • – รอบรู้เกี่ยวกับโรงเรียนไปกับคู่หูบัดดี้
 • – บ้านพักโฮมสเตย์
 • – การเรียนภาษาอังกฤษ
 • – ทัศนศึกษาเชิงพัฒนาการเรียนรู้และเชิงท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน
 • – โปรแกรมเฉพาะ มุ่มเน้นไปที่:
 • – ผู้นำระดับโลก
 • – วิทยาศาสตร์
 • – ความเป็นเลิศในกีฬา ดนตรี ศิลปะและการสร้างสรรค์

อย่างต่ำครึ่งวัน ถึง สูงสุด 12 สัปดาห์

โปรแกรมพัฒนาทักษะอาชีพ

โปรแกรมนี้เสนอหลักสูตรระยะสั้นและการสัมนาแบบกลุ่มสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆจากทั่วโลก EQI จะเป็นผู้ประสานงาน โดยคิดค่าธรรมเนียมบริการในการจัดโปรแกรมนี้ให้* รูปแบบของโปรแกรมนี้จะมีความยืดหยุ่นและเป็นการผสมผสานกันในรูปแบบของการสัมนา การเยึ่ยมชมสถานที่ และการเข้ารับการฝึกอบรมในโรงเรียนรัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์ โปรแกรมจัดให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าถึงโรงเรียนรัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆของภาครัฐ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับความรู้เบื้องต้นและยังได้พัฒนาเครือข่ายที่กว้างขวางของการติดต่อในภาคการศึกษาของรัฐควีนส์แลนด์ โปรแกรมนี้สามารถครอบคลุมหลากหลายหัวข้อและถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความสนใจเฉพาะกลุ่มที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาอาชีพ
*โปรแกรมนี้
จัดโดยผู้แทนการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เป็นตัวแทนของโปรแกรมการทัศนศึกษาแบบกลุ่มและโปรแกรมพัฒนาทักษะอาชีพบ้านพักโฮมสเตย์ homestay student being welcomed by a homestay family
จุดเด่นของการมาเรียนที่โรงเรียนรัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์ คือ เรามีบ้านพักแบบโฮมสเตย์ที่ยอดเยี่ยมไว้รองรับนักเรียนที่มาเรียนในโรงเรียนมัธยมของรัฐนี้โฮมสเตย์ให้บรรยากาศแบบครอบครัวพร้อมด้วยความห่วงใยและความปลอดภัยแก่นักเรียนในการพักอาศัยในระหว่างที่นักเรียนศึกษาอยู่การพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวออสเตรเลียช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ชีวิตในโรงเรียนและกับครอบครัวได้อย่างเต็มที่ และยังทำให้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วทุกครอบครัวได้รับการคัดเลือกอย่างรอบคอบโดยเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนและถือใบอณุญาตจากรัฐบาล (บลู การ์ด) ให้สามารถเปิดบ้านให้เป็นที่พักแก่นักเรียนต่างชาติได้

บ้านพักโฮมสเตย์ นั้นรวมถึง:

 • – อาหารวันละสามมื้อ, เจ็ดวันต่อสัปดาห์
 • – ห้องนอน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนของตนเอง
 • – ได้รับความช่วยเหลือในการเดินทางไป-กลับโรงเรียน
 • – การไปรับจากสนามบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับนักเรียนต่างชาติที่มาถึงควีนส์แลนด์เป็นครั้งแรก
 • – การดูแล 24 ชั่วโมง

นักเรียนต่างชาติทุกคนสามารถขอรับความช่วยเหลือฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมงและสามารถให้ความช่วยเหลือในภาษาต่างๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษอีกด้วย

คุณอสพาภรณ์ พิพัฒน์วิไล

Mobile Phone 082-466-5656, 061-965-1565