สำหรับบริษัท

โทร: 065-926-9662

แอนดรูว์ บิ๊กส์ สำหรับบริษัท

ABA มีการบริการจัดส่งครูชาวต่างประเทศเพื่อทำการสอนภาษาอังกฤษถึงที่สำนักงานของคุณ ซึ่งครูทุกคนได้รับการอบรมจากอาจารย์ แอนดรูว์ บิ๊กส์ โดยตรง เพื่อยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษขององค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อลูกค้า การสื่อสารกับเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน หรือ คู่ค้าทางธุรกิจชาวต่างชาติ การเข้าร่วมการประชุม การ present งาน การเจรจา และ การทำข้อตกลง ทั้งในระดับเบื้องต้น ปานกลาง หรือต้องการความเข้มข้นในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้บริหารระดับสูง

ABA มีการจัดบริการครูและหลักสูตรให้กับบริษัทหรือองค์กรของคุณ โดยหลักสูตรจะ tailor-made พัฒนามาเพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับองค์กรคุณ หมายถึง เราพัฒนาหลักสูตรจากฐานข้อมูลที่ได้รับจากองค์กร ทุกหัวข้อ ทุกข้อมูล ทุกเนื้อหา ที่เราทำการสอนจะเกี่ยวกับบริษัทของคุณโดยเฉพาะ

กรอกฟอร์มสั้นๆ เพื่อติดต่อเรา

สำหรับบริษัท คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

ABA เป็นองค์กรที่มีทีมครูชาวต่างประเทศที่ ชำนาญและเชี่ยวชาญด้านการสอนระบบออนไลน์ทั้งในลักษณะเป็นกลุ่มใหญ่ หรือตัวต่อตัว ซึ่งมีประสบการณ์ในการสอนออนไลน์มากกว่า 5 ปี รวมทั้งการสอนแบบส่งครูไปสอนที่สำนักงานของคุณ

สำหรับบริษัท ค่ายและสัมมนา

ABA มีประสบการณ์ในการจัดค่ายภาษาอังกฤษ (Camps) มามากกว่า 15 ปี สามารถจัดค่ายสำหรับผู้เรียนทุกระดับในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ผู้บริหาร หรือข้าราชการ ค่ายภาษาอังกฤษของเราประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง เนื่องจากลักษณะของค่าย ABA มีเอกลักษณ์ ไม่เหมือนการจัดค่ายขององค์กรอื่นๆ และรับรองเป็นประสบการณ์การเรียนการสอนที่จะไม่มีวันลืม

ABA Seminars & Workshops คือการเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษยุคใหม่ ที่พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดทางด้านภาษา และกิจกรรมที่สนุกสนาน ภายใต้หัวข้อ อาทิ การนำเสนอผลงาน การออกเสียง การขาย หรือเพื่อบันเทิงใจของพนักงาน โดยทุกๆหลักสูตรและกิจกรรม จะทำการ Customized หรือ ออกแบบหลักสูตรเฉพาะบริษัทหรือองค์กรของคุณ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจที่จะได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้

เราสามารถจัดกิจกรรมได้ทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ตามที่องค์กรต้องการ ที่สำคัญนักเรียนและคุณครูขององค์กรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดได้

สำหรับสถานศึกษา Executive English Coaching

บริการ English Executive Coaching สอนโดย แอนดรูว์ บิ๊กส์ เองนำเสนอบริการใน 7 ด้านเพื่อสร้างทักษะส่วนบุคคล ดังนี้:

  1. สร้างความเชื่อมั่นในการพูด
  2. เพิ่มทักษะการสนทนาเบื้องต้น
  3. เพิ่มความสามารถในการ Presentations
  4. เพิ่มทักษะการเขียนอีเมล์
  5. สอนเกร็ดความรู้ทางการเจรจาต่อราคา และการโน้มน้าวใจ
  6. ทักษะในการนำเสนอความคิดเห็น
  7. ทักษะการอ่านและเข้าใจข่าว อ่านรายงาน


แอนดรูว์ บิ๊กส์ อะคาเดมี่

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร?