ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2 หลักสูตรที่ 10 “Active Learning”

แชร์โพสนี้

5 พฤษภาคม 2565 – ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2 หลักสูตรที่ 10 “Active Learning” โดย Mr Andrew Biggs (คุณแอนดรูว์ บิ๊กส์) Mr Edelmiro Domingo Jr. (คุณเอ็ดดี้) & Mr Isaiah Azulai (คุณลี) เป็นวิทยากร โดยมี ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวจงจิตร ฟองละแอ นักประชาสัมพันธ์ สป. เป็นผู้ดำเนินรายการ จัดอบรมที่ห้องจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมถ่ายทอดสดผ่านระบบ Microsoft Teams หลักสูตรนี้มียอดลงทะเบียนเข้าอบรม 158,564 คน

ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. กล่าวว่า ในช่วงก่อนการเปิดภาคเรียนนี้ ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันในพื้นที่ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ซึ่งได้จัด 10 หลักสูตร โดยวิทยากรระดับประเทศ เพื่อให้ความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยน และเป็นพื้นที่สำหรับทุกคนที่มีความสนใจในบางเรื่องร่วมกัน จึงต้องขอบคุณวิทยากรทุกท่าน พี่น้องครู บุคลากรทางการศึกษา และทุกคนที่สนใจเข้าร่วมอบรมจนทำให้เกิดผลสำเร็จในวันนี้

สำหรับการเตรียมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะเร่งประสานกับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับวัคซีน ไม่ว่าจะเป็นครูที่ต้องรับเข็มที่ 3 ประมาณ 2 แสนคน นักเรียนกลุ่มอายุ12-18 ปี ที่ต้องรับเข็ม 3 ประมาณ 4.4 ล้านคน และเด็กกลุ่มอายุ 5-11 ปี สธ.ได้จัดสรรวัคซีนฝาส้มไปยังจังหวัดต่าง ๆ อย่างเพียงพอแล้ว

ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษาทุกสังกัด ต้องประสานสถานพยาบาลในจังหวัดเพื่อดำเนินการ ขณะที่เมื่อเปิดภาคเรียนแล้ว สถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ยังต้องดำเนินการตามมาตรการ 6-6-7 อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเน้นเรื่องของสถานศึกษาปลอดภัย เนื่องจากต้องเป็นพื้นที่ที่นักเรียน ครู ผู้ปกครองและทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความปลอดภัยด้านกายภาพ สุขภาพ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ในส่วนของตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตร “Active Learning” โดยวิทยากร Mr Andrew Biggs, Mr Edelmiro Domingo Jr., Mr Isaiah Azulai ได้สาธิตตัวอย่างการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ Active Learning ด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การเล่นเกม เทคนิคการสอนออนไลน์ให้น่าสนใจ การใช้สื่อสมัยใหม่ช่วยในการเรียน เป็นต้น โดย Mr Andrew Biggs กล่าวว่า สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการคิดกิจกรรม Active Learning สำหรับเด็กไทย คือ

  1. ประสบการณ์ในการพูด ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่มีคำศัพท์ในหัวมากมายอยูแล้ว หลายคนรู้ไวยากรณ์เก่งกว่าเจ้าของภาษา แต่สิ่งที่ขาดคือโอกาส หรือสถานการณ์ที่สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ เนื่องจากภาษาอังกฤษคือทักษะที่สามารถท่องจำจากตำราได้ แต่ถ้าไม่ได้นำมาใช้ในชีวิตจริง ขาดประสบการณ์ในการพูด ก็อาจทำให้ไม่เก่งเท่าที่ควร
  2. ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งที่ทักษะภาษาอังกฤษของคนไทยไม่แตกต่างจากประเทศอื่นที่เก่ง แต่โดยนิสัยคนไทยขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง กลัวจะพูดผิด จึงปัญหาที่ต้องแก้ให้ได้ ซึ่งจากประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านมาพบว่า เมื่อเด็กไม่กลัวภาษาอังกฤษแล้ว เขาก็เริ่มใช้และมีพัฒนาการที่เร็วมาก

นอกจากนี้ Mr Andrew Biggs ยังได้ทิ้งท้ายไว้ด้วยว่า “ภาษาอังกฤษต้องฝึกใช้ทุกวัน ยิ่งใช้ยิ่งเก่ง หากไม่ใช้เลย ทักษะภาษาอังกฤษก็จะค่อย ๆ หายไป”
cr.ศธ.360 องศา

สนใจอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท องค์กร และอื่นๆ โทร. 089-424-5365 หรือ 083-034-7973 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://andrewbiggs.com/corporate/

ค้นหาเพิ่มเติม

แอนดรูว์ บิ๊กส์ อะคาเดมี่

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร?