สำหรับสถานศึกษา

แอนดรูว์ บิ๊กส์ สำหรับสถานศึกษา

ABA อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการมากว่า 16 ปี เราจึงมั่นใจในบริการการจัดหาครูสอนและพัฒนาหลักสูตรสำหรับสถานศึกษาระดับ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากบริการดังกล่าวนี้แล้ว ยังมีความชำนาญในการจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน เจ้าหน้าที่โรงเรียน หรือครูของโรงเรียน บริการทั้งหมดนี้สามารถนำเสนอในรูปแบบonline หรือ on site

กรอกฟอร์มสั้นๆ เพื่อติดต่อเรา

สำหรับสถานศึกษา ครูสอนและหลักสูตร์

เป็นระยะเวลากว่า 16 ปีแล้วที่ ABA ได้มีการจัดหาและบริหารครูชาวต่างประเทศไปทั่วประเทศ ซึ่งคุณครูของเราได้ผ่านการอบรมในรูปแบบของการเรียนการสอนในสไตล์อย่าง แอนดรูว์ บิ๊กส์

ทาง ABA เองจะมีบริการด้าน การนิเทศ และพร้อมแก้ไขสถานการณ์ใดที่อาจเกิดขึ้นได้
ABA ได้พัฒนาหลักสูตรสำหรับทุกระดับชั้นเรียน ยังเสนอกิจกรรมนอกหลักสูตร อย่างเช่น การแข่งขันสะกดคำ และการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งกิจกรรมข้างต้นนี้ทำการพัฒนาโดย แอนดรูว์ บิ๊กส์ ซึ่งจบการศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางการศึกษา ASIA-PACIFIC SOCIAL SCIENCE REVIEW (Scopus) ต่างประเทศ

สำหรับสถานศึกษา ค่าย

ในรอบ16 ปีที่ผ่านมา ABA เคยได้จัดค่ายภาษาอังกฤษมามากกว่า 500 ครั้ง ไม่ว่าจะเป็นค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนักศึกษา เจ้าหน้าที่โรงเรียน หรือ คุณครูเอง การทำค่ายภาษาอังกฤษที่น่าตื่นเต้น ทั้งยังได้รับความรู้ภาษาอังกฤษพร้อมกับสอดแทรกสาระในด้านเนื้อหาอย่างอื่นอีกด้วย

สำหรับสถานศึกษา ฝึกครู

ABA มีความพร้อมที่จะทำการฝึกอบรมครู อาจารย์ในหัวข้อ เกี่ยวกับ เทคนิคการสอนออนไลน์ กิจกรรมเพิ่มสีสันในห้องเรียน หรือการบริหารห้องเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งการฝึกอบรมทุกประเภทได้จัดให้มีประกาศนียบัตรซึ่งได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ

แอนดรูว์ บิ๊กส์ อะคาเดมี่

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร?