โครงการสอนสองภาษาในระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน)

แชร์โพสนี้

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

15 มิถุนายน 2565

วันนี้ 15 มิถุนายน 2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นายแอนดรูว์ บิ๊กส์ สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ (Andrew Biggs Academy (ABA) นางสาว ณภัทร วิทยาทันต์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และนางสุภาวดี ติ้นสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกันแถลงข่าวโครงการสอนสองภาษาในระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมงานแถลงข่าวและรับชมการแสดงการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดและร้องเพลงของนักเรียนด้วย

โครงการสอนสองภาษาอนุบาลในฝัน โรงเรียนเทศบาล 6 เป็นหนึ่งในนโยบายด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี ในการยกระดับ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนเทศบาลให้มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐาน โดยการขับเคลื่อนและยกระดับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ก้าวทันโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการสอนภาษาต่างประเทศ

แอนดรูว์ บิ๊ก อคาเดมี่ (Andrew Biggs Academy (ABA) ได้มาดำเนินการจัดการเรียนภาษาอังกฤษพร้อมด้วยคณะครูสอนภาษาอังกฤษ จัดทำสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน จัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดนิทรรศการแสดงผลงาน กิจกรรมของนักเรียนตลอดปีการศึกษา และทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (CEFR) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นักเรียนกล้าพูด กล้าแสดงออกและมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

👉🏻 ขอบคุณข้อมูลจากเพจ โรงเรียนเทศบาล 6 อนุบาลในฝัน – ทน.หาดใหญ่ และภาพข่าวจาก ปชส.เทศบาลนครหาดใหญ่

สนใจหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับสถานศึกษา โทร. 089-424-5365 หรือ 083-034-7973 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://andrewbiggs.com/education-institutions/

ค้นหาเพิ่มเติม

แอนดรูว์ บิ๊กส์ อะคาเดมี่

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร?