โครงการสอนสองภาษาในระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน)

แชร์โพสนี้

15 มิถุนายน 2565

วันนี้ 15 มิถุนายน 2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นายแอนดรูว์ บิ๊กส์ สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ (Andrew Biggs Academy (ABA) นางสาว ณภัทร วิทยาทันต์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และนางสุภาวดี ติ้นสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมกันแถลงข่าวโครงการสอนสองภาษาในระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมงานแถลงข่าวและรับชมการแสดงการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดและร้องเพลงของนักเรียนด้วย

โครงการสอนสองภาษาอนุบาลในฝัน โรงเรียนเทศบาล 6 เป็นหนึ่งในนโยบายด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี ในการยกระดับ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนเทศบาลให้มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐาน โดยการขับเคลื่อนและยกระดับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ก้าวทันโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการสอนภาษาต่างประเทศ

แอนดรูว์ บิ๊ก อคาเดมี่ (Andrew Biggs Academy (ABA) ได้มาดำเนินการจัดการเรียนภาษาอังกฤษพร้อมด้วยคณะครูสอนภาษาอังกฤษ จัดทำสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน จัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดนิทรรศการแสดงผลงาน กิจกรรมของนักเรียนตลอดปีการศึกษา และทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (CEFR) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นักเรียนกล้าพูด กล้าแสดงออกและมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

👉🏻 ขอบคุณข้อมูลจากเพจ โรงเรียนเทศบาล 6 อนุบาลในฝัน – ทน.หาดใหญ่ และภาพข่าวจาก ปชส.เทศบาลนครหาดใหญ่

สนใจหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับสถานศึกษา โทร. 089-424-5365 หรือ 083-034-7973 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://andrewbiggs.com/education-institutions/

ค้นหาเพิ่มเติม

แอนดรูว์ บิ๊กส์ อะคาเดมี่

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร?